Työhyvinvoinnin neljä avainta

Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi tärkeimpiä organisaatioiden kehittämisen osa-alueita. Uteliaisuuden supervoimalla on vahvasti sormensa pelissä työhyvinvoinnissa. Se liittyy:

1 itsensä johtamiseen

2 itsetuntemukseen

3 voimavaroihin

4 vuorovaikutukseen

Uteliaisuus omaa itseä kohtaan on avain itsetuntemukseen. Millaisia tarinoita kerron itsellesi itsestäsi? Miksi? Mihin uskomuksiin tarinasi perustuvat? Millaisia ovat tarinasi seuraukset?

Tai miten johdat itseäsi, asiantuntijuuttasi haastavissa muuttuvissa tilanteissa? Kuinka muistat rajat ja palautumisen?

Entä voimavarat? Miten voit ennaltaehkäistä väsymistä uteliaan ratkaisukeskeisesti? Voisitko uteliaisuuden avulla löytää piilossa olevia voimavaroja? 

Työhyvinvointi on systeeminen ilmiö. Organisaation vuorovaikutuskulttuurilla on suuri vaikutus hyvinvointiin. Olemmeko uteliaita kollegamme mokia vai ideoita kohtaan? 

Ehkä tarvitsemme uteliasta omien sisäisten tarinoidemme kuuntelemista ja arvostavien interventioiden tekemistä, jotta hyvä pääsee esiin.

Työhyvinvointivalmennukseni hyödyntävät uteliaisuuteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa, osallistavuutta ja osallistujalähtöistä tavoitteenasemattamista. Ne ovat kestoltaan lyhyestä 1.5 tunnin työpajasta aina kehittämisprosessiin asti. Valmennusten tavoitteiden toteutumista ja vaikutavuutta myös mitataan. Hyödynnän työhyvinvointivalmennuksissani osaamistani työnohjaajaana, coachina ja pedagogina.