Mikä tekee minut uteliaaksi?

Mikäpä ei! Olen koonnut tähän uteliaisuuden vaikuttimiani osin myös ammattini ulkopuolelta. Minulle luovan ilmaisun eri muodot ovat erittäin tärkeä osa uteliaisuuden tarinaani. Uskon, että me tarvitsemme tässäkin holistista ajattelua.

Ekspressiivinen taideterapia

”Ehdotan, että havainnoit omaa elämääsi sellaisena kuin sitä elät”, on kansainvälisesti tunnettu taideterapeutti ja tutkija Shaun McNiff sanonut. Hän on myös ollut kehittämässä ekspressiivistä taideteriaa.

Ekspressiivinen taideterapia on minulle keino saada kokemuksellinen yhteys oman itseni eri kerroksiin. Siinä hyödynnetään eri taiteenaloja, esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja sanataidetta. Eri ilmaisukeinojen avulla voi saada yhteyden tunteisiini. Keskiössä on luova prosessi ja sen tutkiminen.

Minusta on ollut upeaa levittää silmät kiinni peitevärejä parin neliön kokoiselle voimapaperille. Tuntea värit, käden liikkeen herättämät muistot – rakkaus, suru, kaipaus, kiitollisuus.

Klovneria

Klovni tai pelle on Wikipedian määritelmän mukaan pantomiimissa tai sirkuksessa esiintyvä koominen hahmo, joka ilmehtii ja esittää fyysistä, sanatonta komiikkaa yksin tai ryhmässä. Minä en ole esiintynyt sirkuksessa, mutta Taideyliopiston kloveriaopintoni ovat olleet yksi inspiroiva lähde uteliaisuudelleni.

Klovneria on kohtaamisen taitoa ja taidetta. Hauskuus syntyy hetkessä jos on syntyäkseen. Sitä ei voi puskea. Klovni on myös ikuinen optimisti: Jos jokin asia toimi, uutta vaan kokeiluun!

Klovni kiinnittää ympäristössään huomioita asioihin, joita muut eivät huomaa. Siitä syntyy komiikkaa.

Uteliaisuuden näkökulmasta klovneriassa on oleellista:

Jos jokin toimii, jatka sitä.

Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta.

Kiinnitä huomioita epäoleellisilta vaikuttaviin yksityiskohtiin.

Kokeile ideoita nopeasti yhdessä muiden kanssa.

Lapsenmielisyys

Kun Inspiroidu arjesta -kirjani ilmestyi, olin Meidän Perhe -lehden kuukauden isä. Jutussa korostin lapsellisen mielen ja mielikuvituksen merkitystä arjen merkityksellisyyden löytämisessä. Vaikka en silloin puhunut vielä uteliaisuudesta, olen neljän lapsen isänä saanut elää monta, innostavaa kyselykautta. Onhan miksi-kysymys yksi uteliaan mielen tärkeimmistä työkaluista.

Leikki, mielikuvitus ja uteliaisuus muodostavat liiton. Ilman sitä elämä olisi autiomaa.

Arki inspiroi uteliaaksi kun:

Et pelkää virheitä tai keskeneräisyyttä.

Naurat itsellesi ja elämälle.

Hyväksyt ja arvostat ristiriitaisia puoliasi.

Stand up -komiikka

Huumori ei synny ilman uteliaisuutta. Kun aloitin stand up -komiikan harrastukseni, huomasin:

Hyvien juttujen kirjoittaminen on vaikeaa.

Hyvin kirjoitettujen juttujen esittäminen on vielä vaikeampaa.

Koomikko elää hetkessä ja siinä tarvitaan valtavasti uteliaisuutta.

Oman elämän utelias havainnointi on komiikan lähtökohta ja pelastus.

Olen oppinut koomikoita katsomalla, kuinka kouluttajana luon yhteyden osallistujiin.

Uteliaisuus on leikillinen, iloa synnyttä voima. Siinä stand up -komiikka on hieno lähde.

Ihmettelytutkimus

Mikä on salainen haaveesi, olen kysellyt ohikulkijoilta. Tai mitä mielestäsi tapahtuu, jos Eirassa purkitettu ilma päästetään vapaaksi Kalliossa. Entä mikä on päälläsi olevan takin tarina?

Nämä ovat esimerkkejä ihmettelytutkimuksesta, eräänlaista katuperformansssista. Olen ihmettelytutkijan roolissa tehnyt leikillisiä, jopa absurdeja kokeiluja sekä kohtaamisia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa. Heidät on osallistettu yhteiseen dialogiin. Havainnoit on myös dokumentoitu.

Uteliaisuuden näkökulmasta oleellista:

Kysyä kysymyksiä, joita ei yleensä kysytä.

Antaa omalle uteliaisuudelle liikkumatilaa leikillisen roolin avulla.

Hyödyntää satunnaisten kohtaamisten voimaa eli serendipiteettiä.

Ammentaa uteliaisuuden voimaa omasta noloudesta ja häpeästä.

Dokumentoida kokeilujen anti.

Runous

”Runoilijan asenne on järkiperäistä tehokkaampi, kun on kyse selviämisestä syvällisen sielun voimakkaiden tarpeiden kanssa. Pikemminkin viisaus kuin tieto opastaa meitä”, on professori Thomas Moore kirjoittanut kirjassaan Sielun ohjaaman elämä. 

Kieli luo todellisuutemme. Se ei ole suoraviivainen, insinöörimalliin rakennettu todellisuus vaan systeeminen, kompleksinen ja arvaamaton. Kaikki liittyy kaikkeen. Lisäksi jokin voi erityisesti liittyä johonkin. Runousi kuvaa maailmaamme, elämämme. Siksi runous opettaa myös uteliaisuudesta.

Työn alla oleva Einsteinin makuuasento -runokirjani kommentoi maailman ja kielen suhdetta. Lähestyn siinä varmuuden epävarmuutta ja epäjärjestyksen varmuutta. Sekä tietysti rohkeuden ja rakkauden teemoja.

Runous opettaa uteliaisuudesta:

Kaiken voi ilmaista monin eri tavoin.

Assosiaatiot ovat voimaa.

Yhteydet yllättävät aina.