Miksi uteliaisuus?

Miksi uteliaisuus?

Teesi 1

Uteliaisuus on onnistuneiden muutosten moottori. Uteliaisuus on tarpeen niin muutostarpeen tunnistamisessa, osallistamisen prosessissa kuin käytäntöön viennissäkin. Se on silmiä avaava ja ihmisiä yhdistävä voima.

Teesi 2

Uteliaisuus on avain vaikuttavaan johtamiseen. Mitä uteliaammin esihenkilöt suhtautuvat johdettaviinsa, sen varmemmin nämä sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Uteliaisuus tukee yhdessä onnistumista.

Teesi 3

Uteliaisuuden hyödyntäminen tuo organisaatioille ylivoimaa. Tämä näkyy erityisesti asiakkaiden kanssa onnistumisessa ja edelläkävijyydessä. Ideat ja innovaatiot synnyttää utelias mieli ja yhdessä tekeminen

Teesi 4

Uteliaana oleminen tuntuu hyvältä. Työhyvinvointi ja merkityksellisyyden kokemus vahvistuu. Tämän huomaat sekä niin, että asiakkaatkin. Uteliaisuus on kupliva, virittävä ja vahvistava tunne.

Teesi 5 

Uteliaisuutta käsittelevät tutkimukset puhuvat sen merkityksen puolesta. Uteliaisuus vahvistaa oppimista, tukee muistamista sekä lisää sitoutumista ja merkityksellisyyden kokemusta.

Teesi 6 

Uteliaisuus on kaikkien ulottuvilla. Kyllä! Me kaikki olemme ytimeltään uteliaita. Se on olennainen osaa ihmisyyttääme. Tutkimukset muistuttavat, että me ihmiset olemme keskenämme eri tavoin uteliaita. Uteliaisuudessa on kysymys valinnoista, asenteesta – ja myös harjoittelusta. Joka päivä hiukan uteliaammin!

Laaja kokemus erilaisista asiakkaista

 

Minulla on ollut ja on ilo työskennellä innostavien ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Tässä niistä esimerkkejä: Vaisala, Antell, Stora Enso, SRV, Nordea, VTT, HUS, Aava, RukaPyhä, Sanoma Magazines, Forssa, Hanko, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Oulu, Porvoo, Tampere, Eksote, Kymsote, Turun ja Hämeen ammattikorkeakoulut, useat valtion virastot sekä laaja joukko pk-yrityksiä.